Utredning

Energiresurs utför en mängd olika utredningsuppdrag. Alltifrån granskning av befintliga energiavtal till genomförande av fullständiga energikartläggningar. Att utreda möjligheterna till energiomställningar eller att ta fram rutiner för att på bästa sätt införa nya energisystem, som exempelvis sol- och vindkraft, är andra områden vi arbetar med.

Energimarknaden är komplex och därför är det alltid viktigt att utreda effekterna av en viss insats innan den införs. Genom att anlita Energiresurs får du tillgång till den kunskap och expertis företaget har byggt upp, samt till det nätverk som skapats genom åren. Att gå igenom sin energianvändning på ett strukturerat sätt leder ofta till att risker elimineras och att nya värden tillförs. I slutänden resulterar denna genomgång i bestående energi- och miljöbesparingar.