Energiledningssystem

Ett energiledningssystem går ut på att effektivisera och rationalisera ett företags energianvändning. Systemet är en cyklisk process med de fyra stegen planera, genomföra, följa upp och förbättra, som hjälper till att samordna och genomföra åtgärder för att förbättra energiarbetet.

Införandet av ett energiledningssystem resulterar i bättre kontroll över energianvändningen och ofta i en långsiktig besparing. Det kan även leda till förbättrad arbetsmiljö, minskad miljöpåverkan, starkare varumärke och ökad lönsamhet.

Tidigare har detta system endast använts av landets största energiförbrukare. Med Energiresurs nya anpassade Energiledningssystem kan även ditt företag spara pengar samtidigt som miljön värnas. Ofta finns kompetensen och kunskapen inom det egna företaget.