Kompetens

Enerpietergiresurs drivs av Pieter Kronquist som har mångårig erfarenhet av energimarknaden. Han har arbetat med marknads-, produkt- och affärsutvecklingsfrågor på både svenska och utländska energibolag. Pieter har bland annat startat en skandinavisk verksamhet för ett tyskt energibolag. Tillsammans med ett annat konsultbolag har han arbetat med att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av ett naturgasnät i Portugal.

Pieter Kronquist är certifierad elhandlare av Nord Pool Spot som agerar på den nordiska elbörsen, Nordpool.