Omställning och miljöprofilering

Miljömedvetenhet och hållbar utveckling är några krav som de flesta företag ställs inför. Ett företag som arbetar aktivt med miljöfrågor blir mer attraktivt på marknaden och har därmed en konkurrensfördel. Vi är väl förtrogna med de miljökrav som ställs vid energiinköp och tillhandahåller de verktyg som kan användas för att miljöprofilera ditt företag.

Vill du ställa om din energianvändning till ett mer förnyelsebart innehåll, hjälper vi dig med det. Varför skall du belasta din organisation med tid för att skapa kunskap i dessa frågor när vi både kan hjälpa och utbilda er personal?